Att jaga med hund

Jakthund i snöHunden har alltid varit en naturlig jaktpartner för människan. Många hundraser har avlats fram för att användas vid just jakt, och än idag är det något speciellt att jaga med hund.

Hunden avlades troligen fram för att göra människan sällskap vid jakt. Idag är de flesta hundar rena sällskapsdjur, men fortfarande finns många jakthundar i landet, och vid de flesta jakter är hundar med. Det betyder dock inte att alla hundar är lämpliga för jakt. Beroende på vilken typ av jakt det rör sig om är olika hundraser mest lämpliga. Sedan handlar det också mycket om att hitta en bra individ, alltså den enskilda hunden. Vissa villebråd ställer stora krav på hunden. Den ska inte sticka iväg om husse eller matte måste kolla sin Garmin jakt GPS.

Jakt på varg är troligen det som ställer mest krav på hunden. Jägaren Kim Skanslie säger dock till Nya Wermlands-tidningen att det inte är så dramatiskt, men att hunden inte ska attackera vargen, utan driva den mot jägarna. För detta krävs en hund som är modig, men inte för aggressiv.

Träning av jakthund

Hur det går till att träna en jakthund, eller jaga in som det heter på fackspråk, förklaras i den här filmen.

Det finns dock tillfällen då man inte bör jaga med hund. När det är mycket snö, och skare, utsätts vilt för större påfrestningar vid jakt. Rådjur trampar igenom skaren, medan hundar kan springa ovanpå. Så här skrev Länsstyrelsen i Örebro län i januari 2013:

Enligt jaktlagen (1987:259) ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (27§). Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund ske på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar (18 § jaktförordningen(1987:905).